0366876794 Chơi gái gọi 200K không có tiền trả, chạy trốn như chó

Daik

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
62
Cảm xúc
52
0366876794 là một kẻ súc sinh bệnh hoạn và là nỗi ô nhục cho dòng họ nhà nó khi chơi cave xong chỉ có 200k mà phải bỏ trốn chạy như có có tang. Chắc chắn cả dòng họ nhà nó đều là súc sinh đầu thai, những ai liên quan đến dòng họ nhà này nên thông báo cho trại thương điên gần nhất để được trợ giúp.
 
gái gọi telegram